Op woensdag en donderdag worden er examens afgenomen in lokaal C 1.15a (gebouw C – unielocatie Hoofddorp) voor alle ICT-opleidingen op alle niveau’s. Inschrijven hiervoor doe je door samen met je SLB-er een aanvraagformulier in te vullen. Je SLB-er zorgt ervoor dat dit formulier bij de examencommissie komt. Na goedkeuring ontvang je een uitnodiging per post. De daarin vermelde data en aanvangstijd zijn bindend. Slechts in zeer dringende gevallen kunnen data veranderd worden. Neem hiertoe contact op met je SLB-er.

Reacties zijn uitgezet